Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+
Nadarzyński Ośrodek Kultury
kontakt: tel. 22 729 89 15   /   e-mail: nok@nok.pl

Historia

Nadarzyński Ośrodek Kultury
jest samorządową instytucją kultury,
działającą na podstawie Uchwały Nr VI/59/99
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie utworzenia
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
oraz zatwierdzenia statutu.

 Od 2002 roku mieści się w zabytkowym budynku
przy Placu Poniatowskiego 42.

 


 

Wywiad z Januszem Grzybem Wójtem Gminy Nadarzyn na okoliczność

15 lat Nadarzyńskiego Ośrodka KulturyO genezie powstania NOK i o kulturze w ogóle  rozmawia Kamila Michalska.

- Panie Wójcie proszę opowiedzieć jak wyglądała „ panorama kulturalna gminy” w 1998 roku?
- Kiedy 16 lat temu objąłem stanowisko wójta tak zwaną kulturą w gminie zajmowała się jedna osoba - pani Urszula Klotz, która była pierwszą dyrektorką NOK. Jedna osoba także zajmowała się sportem - pan Dariusz Maranowski obecny dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu – siedziba NOK i GOS była przy ulicy Żółwińskiej, gdzie dzisiaj znajduje się stadion, a wtedy stał tam barak, w którym mieściły się dwa samodzielne referaty -
ds. kultury i ds. sportu. Biblioteka miała siedzibę w podziemiach Szkoły Podstawowej w Nadarzynie, natomiast jej filia w Młochowie mieściła się w starym budynku kompleksu pałacowego.
Działały również świetlice w Młochowie (w ramach OSP), Urzucie i Rozalinie. Kalendarz imprez w świetlicach był bardzo skromny i sprowadzał się do 2,3 zabaw wiejskich w roku i kilku zebrań mieszkańców, poza tym odbywały się okolicznościowe imprezy rodzinne typu komunie, czy 18 -tki. Można powiedzieć, że było to takie „raczkowanie” kultury.

- Jak doszło do powołania Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury?
- Wówczas wójt miał do pomocy sześcioosobowy Zarząd, który wszelkie decyzje podejmował poddając je pod głosowanie, tak też było z powstaniem NOK - na mój wniosek Zarząd przegłosował ten pomysł, następnie Rada Gminy stosowną uchwałą w lutym 1999 roku powołała Nadarzyński Ośrodek Kultury.

- Była instytucja, ale nie miała budynku.
- Tak, przez pierwsze trzy lata działalność NOK prowadzona była w sali domu parafialnego kościoła
św. Klemensa w Nadarzynie. Sytuacja była trudna - budżet gminy w 1999 roku był bardzo skromny i wynosił ok. 11 mln, a wstępny kosztorys remontu zabytkowego budynku, w którym miał mieścić się NOK wyceniono na 1,4 mln, potem kwota wzrosła do ponad 2 mln. Trzeba było podjąć stosowne uchwały w celu zapewnienia środków na realizację inwestycji, a trzeba podkreślić, że dotacji z funduszy unijnych jeszcze wtedy nie było. Obecny budynek NOK był w stanie surowym otwartym, piwnice były zatopione w wodzie.
W latach 80. XX wieku, za czasów naczelnika Stanisława Dymury, rozebrano zbudowany prawdopodobnie
w latach 1807 - 1812 pierwotny zajazd nadarzyński, ponieważ jego stan zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców. Budowa nowego rozpoczęła się jeszcze na początku lat 90., wtedy postawiono pierwszą kondygnację i zrobiono pokrycie dachowe, potem w latach 1994 - 98 wykonano odwodnienie wokół budynku. Niestety nie wszystkie te działania przeprowadzono zgodnie ze sztuką budowlaną - mury w miejscu dzisiejszej sali widowiskowej miały 50 cm odchylenia od pionu, źle wykonano stropy w sali biblioteki. Na szczęście dzięki nowatorskiej wówczas metodzie udało się naprostować mury, następnie wykonano remont kapitalny odwodnienia i dopiero po tych działaniach można było rozpocząć roboty wykończeniowe. Tak więc remont był bardzo skomplikowany, wymagający przygotowania wielu kosztownych ekspertyz. Ale udało się go sfinalizować, dzięki czemu znalazł w nim siedzibę nie tylko Ośrodek Kultury, ale i biblioteka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Stanu Cywilnego, a także Rada Gminy. Tu muszę dopowiedzieć, że postanowiono, iż budynek będzie wielofunkcyjny.

- W 2002 roku odbyło się uroczyste otwarcie. Na marginesie muszę zwrócić uwagę, że do tej pory są gminy, które nie mają ośrodków kultury np. bogate Michałowice.
- W naszej gminie społeczeństwo było zainteresowane powołaniem takiego miejsca i my, jako władza staraliśmy się sprostać tej potrzebie. Ważny dla nas był także rozwój świetlic. W 2000 r. zbudowano nowy budynek świetlicy w Rozalinie, w Młochowie zrobiliśmy kapitalny remont, w Parolach budynek po byłym sklepie także został wyremontowany, w Wolicy świetlica ma swoją siedzibę w przedszkolu – dobudowaliśmy salę, którą dzielą między sobą przedszkole i świetlica NOK.

- Według pana, do czego powinny służyć świetlice?
- Moim zdaniem, powinno to być miejsce szeroko rozumianej integracji środowisk lokalnych, siedziba kół gospodyń wiejskich i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Świetlica wiejska to bardzo ważne miejsce, dlatego staramy się, aby było ich coraz więcej.
W najbliższym czasie planujemy budowę świetlicy w Walendowie, przy ul. Brzozowej oraz w Parolach.
W Wolicy natomiast planujemy cały kompleks sportowo - oświatowo- kulturalny przenieść na lewą stronę wsi, jadąc w kierunku Warszawy. Wytypowano już trzy działki na wysokości ulicy Centralnej – jedną z nich wykupujemy od miasta stołecznego Warszawy. Obecnie trwają ostatnie rozmowy.

- Panie Wójcie ile środków z budżetu gminy przekazano w roku 2014 na działalność kulturalną, w tym utrzymanie biblioteki, orkiestry?
-Jest to kwota oscylująca pomiędzy 2.5 – 3 mln, czyli ok. 4% budżetu gminy i muszę podkreślić, że jest to odsetek wyższy od średniej w Polsce. Ale też uważam, że poziom, jaki reprezentują instytucje, takie jak biblioteka, NOK, czy wreszcie nasza Orkiestra OSP Nadarzyn jest wyższy od średniej krajowej. Konsekwentne działania poparte stabilnym finansowaniem i kompetencjami przynoszą efekty, z czego się bardzo cieszę.

- A czego brakuje nadarzyńskiej kulturze według pana?
- Moim zdaniem brakuje szeroko zakrojonej edukacji muzycznej w szkołach, dlatego planuję w ramach Stowarzyszenia Mazovia sfinansować cykl spotkań z muzyką dla uczniów naszych gminnych szkół. Chcę wykupić ok.1000 wejściówek na audycje muzyczne, które cyklicznie odbywać się będą w roku szkolnym 2014/2015 w Mateczniku Mazowsze, wiadomo - czym skorupka za młodu…

- A mnie się marzą cykliczne imprezy w okresie wakacyjnym w parku w Młochowie.
- To bardzo dobry pomysł, trzeba tylko poczekać na wykończenie budynku i tarasu, gdzie odbywają się „Fatimy”, bo to jest najlepsze miejsce na kameralne imprezy w parku. Natomiast w pałacu i oranżerii przewidziany jest ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy z zapleczem hotelowym i kawiarnią, tylko że remont pałacu to koszt rzędu 8 - 10 mln. złotych!!! Mamy zrobioną koncepcję i projekt budowlany – teraz kwestia ustaleń z konserwatorem, który zobowiązał nas do trzech bardzo kosztownych ekspertyz, dotyczących palety barw, mykologii i hydrologii (jedna od 40 do 60 tys. zł), poza tym musimy znaleźć odpowiedni fundusz pomocowy, bo w oparciu o środki własne gminy rewitalizacja pałacu jest niemożliwa. Mamy inne priorytety – kanalizacja, wodociągi i budowa szkoły w Ruścu.

- Panie Wójcie niedługo, 7 września odbędą się kolejne gminne dożynki, co by pan powiedział osobom, które kwestionują ich potrzebę?
- Jestem z wykształcenia rolnikiem, praca na roli jest pracą bardzo ciężką i tak jak górnicy mają barbórkę, nauczyciele dzień nauczyciela, tak rolnicy mają swoje święto w postaci dożynek.

- Ale czy Gmina Nadarzyn jest jeszcze gminą rolniczą ?
- Jakby na to nie patrzeć nie zatraciliśmy jeszcze charakteru rolniczego – Młochów, część Wolicy, Wola Krakowiańska, Parole – w tych wsiach wciąż są producenci rolni, którzy pracują na gospodarstwie i z tego żyją. Rolnik po lecie, po zbiorach dziękuje Bogu za plony.
Chcemy kultywować tę ludową tradycję zwłaszcza, że ślady produkcji rolniczej na naszym terenie – nad rzeką Utratą - sięgają jeszcze czasów przed Chrystusem.

- W jaki sposób pan, panie Wójcie uczestniczy w kulturze?
- Mam wszechstronne zainteresowania - działam w trzech kołach łowieckich,uwielbiam łowić ryby, uwielbiam dobrą książkę i dobre filmy, staram się 2 razy w miesiącu być w kinie. Bardzo lubię nasze lokalne „specjały” – czyli koncerty orkiestry i przedstawienia NOK! Teatru – aktorzy – mieszkańcy gminy są naprawdę świetni! Bywam także na wszystkich imprezach plenerowych, bo to dobra okazja do spotkań z mieszkańcami.

- Czego życzyłby pan NOKowi z okazji jubileuszu
- Użyję metafory rolniczej: to ziarno, które posiano 15 lat temu przynosi plony. Zawsze należy życzyć jak najwięcej sukcesów, najmniej zmartwień, dużo pomysłów. Żeby publiczność była w komplecie – nie było pustych miejsc,
Dyrekcji wytrwałości i zadowalającej dotacji na wszystkie plany i innowacje. Służcie ludziom – Wasza praca jest oczywiście niewymierna, ale głód duszy trzeba zaspokoić. Życzę Wam żeby jak najwięcej ludzi chciało ten głód zaspokajać w NOK.

- Bardzo dziękuję za rozmowę.


Zobacz również

Historia Kontakt Ludzie NOK

Aktualności

26.01.2023
Wyjazd do Muzeum Polin
Nadarzyński Ośrodek KULTURY ORGANIZUJE WYJAZD dla osób dorosłych do MUZEUM POLIN 1000 lat historii żydów polskich od średniowiecza do współczesności
18.12.2022
Salon Poezji K40 - Kolędy
Czyta: Ewa Telega, Śpiew: Karolina Skrzyńska, Akordeon: Hubert Giziewski
10.12.2022
Wyjazd do TEATRU POLONIA
Aleja Zasłużonych
Występują: Emilia Krakowska, Dorota Landowska, Krystyna Janda, Olgierd Łukaszewicz, Grzegorz Warchoł
I Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek o Tematyce Świątecznej
Celem Przeglądu jest: Podtrzymywanie tradycji wspólnego kolędowania
Promocja talentów mieszkańców gminy Nadarzyn. Integracja mieszkańców
04.12.2022
Przedstawienie dla dzieci „Kreska i Kropka”
Bajka o perypetiach dwóch mieszkających obok siebie pań Kreski i Kropki.
Ich świat jest pełen pozytywnej energii i muzyki.Spektakl rodzinny dla dzieci od 4 roku życia, czas trwania – ok.45 minut
wszystkie aktualności