Ikona Facebook Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+
Nadarzyński Ośrodek Kultury
kontakt: tel. 22 729 89 15   /   e-mail: nok@nok.pl
BIP Ustawienia dostępności

I Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek o Tematyce Świątecznej


 I PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ

ORGANIZATOR:
Nadarzyński Ośrodek Kultury Plac Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn
Urząd Gminy Nadarzyn

Celem Przeglądu jest:
Podtrzymywanie tradycji wspólnego kolędowania
Promocja talentów mieszkańców gminy Nadarzyn.
Integracja mieszkańców

UCZESTNICY
1. Przegląd adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Nadarzyn.
2. Przegląd przebiegać będzie w 3 kategoriach:
1) od I- IV klasy szkoły podstawowej
2) od V do VIII klasy szkoły podstawowej
3) młodzież licealna i dorośli.

CZAS I MIEJSCE
Przegląd odbędzie 10 grudnia 2022 r podczas II Jarmarku Bożonarodzeniowego w Nadarzynie

(Plac Poniatowskiego) od godz. 15.00 – 16.30

WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie podkładu na nośniku pendrive wraz z wypełnioną 

kartą zgłoszenia najpóźniej do 6 grudnia 2022 r. do godz. 18.00 do siedziby Nadarzyńskiego

Ośrodka Kultury (Plac Poniatowskiego 42) lub e-mail na adres: anna.balsam@nok.pl
Podkład musi być podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.
Ścieżki dźwiękowe nie mogą mieć nagranego wokalu.
Organizator dopuszcza możliwość wykonania piosenki w języku angielskim.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


KRYTERIA OCENY
1. Oceny występów dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:
dobór repertuaru
dykcja
muzykalność
interpretacja
ogólny wyraz artystyczny
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
2. W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach.
3. Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Nadarzyn
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 11.12.2022 r. o godz. 15.00
5. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności wystąpień uczestników.
2. Organizator powoła jury złożone z pracowników Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

oraz Urzędu Gminy Nadarzyn.

Aktualności

23.07.2024
Pokaz Chemiczny z Suchym lodem w roli głównej
Tajemnice Suchego Lodu: Dlaczego Parzy i Gdzie Znajduje Zastosowanie. Teren przy Oficynie Kultury w Młochowie.
Koncerty plenerowe zaPARKuj w MŁOCHOWIE VIII edycja
Zapraszamy na VIII edycję koncertów plenerowych "zaPARKuj w MŁOCHOWIE" - wstęp wolny, wyjątkowe występy w każdą niedzielę od 21 lipca do 25 sierpnia o godz. 16:00!
21.07.2024
MiSTo piano Trio - Koncert plenerowy z cyklu zaPARKuj w MŁOCHOWIE VIII edycja
Już w najbliższą niedzielę zapraszamy do Młochowa na wyjątkowy koncert MiSTo piano Trio!
16.07.2024
Spektakl „Opowieści Papierowego Teatru” - Teatr Miejsca
Teren przy Oficynie Kultury w Młochowie. Teatr Miejsca to jedyny w Polsce teatr przemierzający kraj rowerem przekształconym w scenę teatralną
Zapisy na zajęcia NOK
w sezonie 2024/2025
wszystkie aktualności