Kontrast:   normalny wysoki  |  obrazy:   kolorowe czarno-białe  |  Normalny układ strony Szeroki układ strony  |  A- A A+
Nadarzyński Ośrodek Kultury
kontakt: tel. 22 729 89 15   /   e-mail: nok@nok.pl

I Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek o Tematyce Świątecznej


 I PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ

ORGANIZATOR:
Nadarzyński Ośrodek Kultury Plac Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn
Urząd Gminy Nadarzyn

Celem Przeglądu jest:
Podtrzymywanie tradycji wspólnego kolędowania
Promocja talentów mieszkańców gminy Nadarzyn.
Integracja mieszkańców

UCZESTNICY
1. Przegląd adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Nadarzyn.
2. Przegląd przebiegać będzie w 3 kategoriach:
1) od I- IV klasy szkoły podstawowej
2) od V do VIII klasy szkoły podstawowej
3) młodzież licealna i dorośli.

CZAS I MIEJSCE
Przegląd odbędzie 10 grudnia 2022 r podczas II Jarmarku Bożonarodzeniowego w Nadarzynie

(Plac Poniatowskiego) od godz. 15.00 – 16.30

WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie podkładu na nośniku pendrive wraz z wypełnioną 

kartą zgłoszenia najpóźniej do 6 grudnia 2022 r. do godz. 18.00 do siedziby Nadarzyńskiego

Ośrodka Kultury (Plac Poniatowskiego 42) lub e-mail na adres: anna.balsam@nok.pl
Podkład musi być podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.
Ścieżki dźwiękowe nie mogą mieć nagranego wokalu.
Organizator dopuszcza możliwość wykonania piosenki w języku angielskim.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


KRYTERIA OCENY
1. Oceny występów dokona Jury powołane przez Organizatora.
2. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:
dobór repertuaru
dykcja
muzykalność
interpretacja
ogólny wyraz artystyczny
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
2. W konkursie zostaną wyłonieni zdobywcy I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach.
3. Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Nadarzyn
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 11.12.2022 r. o godz. 15.00
5. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia kolejności wystąpień uczestników.
2. Organizator powoła jury złożone z pracowników Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

oraz Urzędu Gminy Nadarzyn.

Aktualności

26.01.2023
Wyjazd do Muzeum Polin
Nadarzyński Ośrodek KULTURY ORGANIZUJE WYJAZD dla osób dorosłych do MUZEUM POLIN 1000 lat historii żydów polskich od średniowiecza do współczesności
18.12.2022
Salon Poezji K40 - Kolędy
Czyta: Ewa Telega, Śpiew: Karolina Skrzyńska, Akordeon: Hubert Giziewski
10.12.2022
Wyjazd do TEATRU POLONIA
Aleja Zasłużonych
Występują: Emilia Krakowska, Dorota Landowska, Krystyna Janda, Olgierd Łukaszewicz, Grzegorz Warchoł
I Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek o Tematyce Świątecznej
Celem Przeglądu jest: Podtrzymywanie tradycji wspólnego kolędowania
Promocja talentów mieszkańców gminy Nadarzyn. Integracja mieszkańców
04.12.2022
Przedstawienie dla dzieci „Kreska i Kropka”
Bajka o perypetiach dwóch mieszkających obok siebie pań Kreski i Kropki.
Ich świat jest pełen pozytywnej energii i muzyki.Spektakl rodzinny dla dzieci od 4 roku życia, czas trwania – ok.45 minut
wszystkie aktualności