tel. 22 729 89 15   nok@nok.pl

WARSZTATY FILOZOFICZNE DLA DZIECI 5-7 LAT


25.11.2018 r. o godz. 15.00

 

Temat dociekań: Za co jesteśmy odpowiedzialni i co to znaczy?

 

Po co są mrówkojady? - Zapytał mrówkojad swoją przyjaciółkę orzesznicę pewnego letniego dnia, gdy siedzieli sobie razem i się nudzili. …   

 

Fragment książki Sens życia Lotty Olsson i Marii Nilsson Thore zainspiruje uczestników do podjęcia dyskusji na temat odpowiedzialności: Co to jest odpowiedzialność, do czego się odnosi, jak ją rozumiemy. Z kim lub czym jest związana, co to znaczy zachowywać się odpowiedzialnie? Co to znaczy wina, kara, nieumyślność, nieszczęśliwy wypadek? Jaki jest związek między odpowiedni

a odpowiedzialny? Dlaczego ludzie powinni być odpowiedzialni? Za kogo, za co, dlaczego? Czy dzieci powinny być odpowiedzialne? Dlaczego? Za co? Za co ja jestem odpowiedzialny?

 

Na pewno w wesołej atmosferze, sprzyjającej wyrażaniu własnych myśli, dzieci postarają się odpowiedzieć na pytanie postawione w temacie pogadanek. Być może poruszymy tematy: państwa, różnorodności, polityki.

Informacja dla Rodziców:

Pracować będziemy na definicji odpowiedzialności jako świadomym i dobrowolnym podejmowaniu czynów, zgodnych z zasadami i normami moralnymi, przy czym niespełnienie tych czynów pociąga za sobą sankcje w postaci: wyrzutów sumienia, poczucia wstydu, przeżywania wobec siebie głębokiego rozżalenia i rozgoryczenia

Warsztaty prowadzi Róża Stawieraj

Wstęp wolny!!!


Aktualności:


 

©2016 Nadarzyński Ośrodek Kultury

Archiwalne materiały dostępne są na poprzedniej wersji naszej strony
internetowej, dostępnej pod adresem: archiwum.nok.pl